Rondreis Albanië

Rondreizen

De zuidelijke Balkan waartoe Albanië wordt gerekend ligt op het breukvlak tussen de Eurazische en Afrikaanse tektonische platen waardoor het gebied gevoelig is voor seismische activiteit. Op vakantie en rondreis door het land is er altijd wel ergens geleden schade te zien na aardbevingen.

Bezienswaardigheden rondreis Albanie

Tirana, de hoofdstad, ligt midden in Albanië. In het centrum opereert de zakenwereld. Aan het Skanderberg plein staat het Palace of Culture evenals het Nationaal Historisch Museum. Het Architectuurmuseum toont voorwerpen uit de Steen- en Bronstijd en uit de Griekse tijd. Een mooie Ottomaanse moskee is die van Mohammed Dashi. Uit de Ottomaanse tijd stammen veel huizen die aan de hoofdstraat staan. Uit de Romeins-Griekse tijd is de ruïne van het Petrela kasteel. Tijdens een rondreis moet u zeker Durres aandoen. Hier vindt men resten uit de Byzantijnse tijd. Uit de tijd van keizer Hadrianus is een Romeins Amfitheater overgebleven. Het paleis van koning Zog, in Italiaanse stijl, geeft een mooi uitzicht op de stad. Vloer, gelegen aan zee, is een historische stad met een mooie haven. Hier staat het Nationaal Museum van de Onafhankelijkheid. Gjirokastra is de stad van de duizend trappen. U vindt hier typisch Albanese gebouwen in een prachtige architectuurstijl. Een van de oudste steden van Europa is Shkoder, met een weer in gebruik genomen Franciskaner kerk uit het katholieke verleden. De Sheik Zamil Abdullah Al-Zamil moskee is een indrukwekkend bouwwerk. Sarande is een badplaats in opkomst.

Advertenties van onze partners

Flora en fauna van Albanie

De grote verschillen in het Albanese landschap en de geïsoleerde ligging, leveren een zeer gevarieerd plantenleven op met soorten die elders op de Balkan niet meer voorkomen. Veel planten worden nog voor medicinale doeleinden geplukt. Overheersend zijn de Middellandse Zeeflora en de bergflora. Het westen heeft de typisch mediterrane plantengroei met altijd groene heesters en bomen, terwijl in het binnenland bladverliezende eiken, beuken en kastanjes overheersen. Tussen 1000 en 1800 meter hoogte regeren naaldboombossen (ernstig bedreigd door overmatige kap), daarboven alpine weidevegetaties. Op rondreis tref je vooral in de merengebieden enkele zeldzame natuurgebieden, met een grote rijkdom aan flora en fauna. In de bossen met eiken en coniferen komen fretten, vossen, jakhalzen en wolven voor. Volgens recente tellingen nog zo’n 400 exemplaren. In de hoger gelegen naaldwouden leven nog bruine beren, lynxen, marters en wezels. Ook reeën, gemzen en wilde zwijnen hebben hier hun leefgebied naast nog eens 350 vogelsoorten. Absoluut uniek zijn de 14 vleermuissoorten, die huizen in grotten langs de kust. Daar bevinden zich ook nog enkele kolonies van elders uitgestorven Dalmatische pelikanen en enige soorten schildpadden.

Geografie en klimaat Albanie

Berucht is de aardverschuiving van 1979 bij Skopje toen het epicentrum net over de grens in het toenmalige Joegoslavië lag. Het landschap is er grillig en onherbergzaam. De Albanese Alpen ten noorden van de rivier de Drin, vormen een kleine natuurlijke eenheid met een wild en ontoegankelijk berglandschap. Een klein gedeelte is hoger dan 2000 meter met piramidevormige toppen en diepe ravijnen. Het land ligt riant aan de Adriatische Zee waar vandaan de westelijke laagvlakte overgaat in het Centrale Bergland. Het klimaat verandert mee van een zacht subtropisch zeeklimaat naar een vrij nors landklimaat met in het Zuidelijke Bergland perioden van langdurige droogte. Albanië is rijk aan rivieren, die in de hoge bergen ontspringen uit talloze bronnen en als kleine bruisende riviertjes haasten, intussen aanzwellend tot vervaarlijk kolkende stromen in de ravijnen en valleien. De belangrijkste zijn de Drin in het noorden en de Shkumbin en de Seman in het zuiden.

Offerte rondreis Albanië? Klik hier